Branding

Komunikační strategie a vizuální identita značek

Proč tvořit značku?

Pokud se propagujete jako nezávislý profesionál a stavíte především na svém dobrém jménu, určitě vám pomůže ujasnit si minimálně komunikační strategii. Budete vědět, kde komu a jakým způsobem chcete mluvit. Budete znát svoje hodnoty – to, za čím vaši zákazníci jdou. Dostanete se do kontextu.

Pokud chcete vystupovat pod vlastní značkou, vyplatí se kromě komunikační strategie investovat také do jasně zapamatovatelného logavizuální identity. To pomůže lidem, které chcete oslovit, jednoznačně identifikovat vaši komunikaci – na základě podvědomého vnímání symbolů, písma, barev a dalších vizuálních prvků.

A když chcete pracovat dlouhodobě, ať už sami nebo v týmu, určitě stojí za to zamyslet se nad interním systémem pro tvorbu komunikačních výstupů. Kdo co bude dělat, jak se bude postupovat a jaké nástroje budete používat.

Komunikační strategie. Logo a vizuální identita. Interní systém práce. To jsou základní oblasti, kterými se zabývám při tvorbě značky.

Přečtěte si, jak to dělám:

1/ Komunikační strategie

Značku si musíme nejprve „vysnít“. Je potřeba ji pochopit a naladit se na ni. K čemu tady má být? Komu bude užitečná?

Čím lépe se nám podaří ji poznat, tím méně práce s ní budeme mít v budoucnu. Bude to fungovat tak nějak přirozeně, bez námahy.

Polovinou úspěchu je správně se zaměřit. Na základě toho pak můžeme naplánovat priority a další postup.

Při práci na komunikační strategii nás zajímají tyto oblasti:

Prostředí

Koho chceme oslovit? / Kdo nás inspiruje? / Do jaké komunity (či „kmene“) značka patří?

Hodnoty značky

Jaké hodnoty značka tvoří? Čím je užitečná?

Charakter značky

Jaké má značka charakteristické vlastnosti? Čím je výjimečná?

Vize značky

Kam chce značka směřovat?

Komunikační cíle

Co chceme komunikací dosáhnout? / Jaké výsledky očekáváme?

Styl/tón komunikace

Jakým stylem bude značka „mluvit“? / Jaký dojem má v lidech zanechat?

Komunikační prostředky

Jaké prostředky/média zvolíme?

Příklad popisu charakteru značky
Příklad vize značky
Příklad definice stylu komunikace

2/ Vizuální identita

Práce na vizuální identitě je především o hledání odpovídající formy, která půjde ruku v ruce s naší komunikační strategií.

Logo

Logo je výstižná zkratka charakteru značky. Je potřeba, aby logo bylo nosné a poměrně univerzální pro jakékoli budoucí použití.

Písmo a barvy

Písmo a barvy jsou základní vizuální prvky, které si budou lidé podvědomě se značkou spojovat. Tvoří náladu komunikace.

Grafické zdroje

Ať už to budou fotky, ilustrace či jiné grafické prvky, potřebujeme je vytvořit nebo vybrat pro další použití. Pak už na to nebudeme muset myslet.

Grafický manuál

Kromě definice základních vizuálních prvků může manuál obsahovat také návody a inspiraci, jak tvořit další vizuální materiál.

Příklady použití

Na různých situacích testujeme použitelnost celého designu.

Podívejte se na ukázky mojí práce v oblasti vizuální identity.

Ukázka manuálu (značka Na Pasece)

3/ Systém

Dobře navržený interní systém nám pomáhá zjednodušit si práci při běžném provozu.

Zajímají nás tyto oblasti:

Lidé

Kdo bude se značkou pracovat a co bude mít na starosti?

Proces

Jak budeme tvořit výstupy (od zadání k výsledku)? / Kdo bude za co zodpovědný?

Nástroje

Jaké nástroje budeme používat, aby se nám dobře pracovalo?


Ne vždy je nutné zahrnovat všechny části či definovat vše dopodrobna. Vždy záleží na charakteru značky (aktivity, produktu, organizace...). Jiné to bude u nezávislého profesionála, jehož hlavní značkou je jeho dobré jméno a logo by nejspíš ani nebylo vhodné. Jiné to bude u organizace či firmy, kde se plánuje, že se značkou bude pracovat více lidí a měli bychom jim především ulehčit práci.

To je ostatně podle mého názoru cílem dobrého designu: Usnadnit práci. Na začátku se může zdát, že je toho hodně. Ale každá část komunikace, kterou si dobře definujeme, se nám ve výsledku vyplatí. Nebudeme na ni totiž už muset myslet.

František Eliáš

Jsem muž, manžel a táta. Ve své práci tvořím značky, grafiku a vedu kreativní schůzky. Můj svět jsou lokální a komunitní aktivity, a to především na Valašsku, odkud pocházím a kde znovu zapouštím kořeny. Baví mě pěstování zeleniny a kosení kosou. A úplně nejvíc společná tvorba.

Máte zájem o spolupráci?

Podívejte se, co všechno nabízím a kolik to stojí.