Blog

Výběr z MAS

4. 3. 2020 / brand new, leták, showcase

Spolu s koordinátorkou místní akční skupiny MAS Broumovsko+ jsme přemýšleli, jak stručně a atraktivně představit období posledních čtyř let činnosti organizace.

Nakonec jsme dospěli k formátu pracovně nazvaném „showcase“ – vytvořili jsme průřezový výběr projektů a leták pojali jako prezentaci zaměřenou na fotky. Třeba i zemědělské techniky. Však proč ne? Krajina, památky, sociální projekty i zemědělství, to vše k Broumovsku patří.

Podívejte se na ukázky...

číst celé →

Oblečte se jedním tahem

26. 2. 2020 / brand new, plakát, lokální kvas

Semínková burza 2020

19. 2. 2020 / brand new, plakát, lokální kvas

Vdolečky s příběhem

6. 2. 2020 / střípky, grafické postřehy

Vdolečky s příběhem. Nejdřív je sníme, a pak si počteme.

Ale jo, proč ne, tomu říkám otevřenost! Grafický design, který si na nic nehraje.

05/02/2020

5. 2. 2020 / inspirace, nový příběh

„Vskutku, čím krásnější vize (ať už pro nás, nebo pro svět), tím bolestnější pochybnosti se objevují. Zář toho, co chce být zrozeno, prosvětluje stíny a přivádí je do světa vědomí, aby mohly být vyléčeny. [...]
První krok při vytváření změny je tedy přijmout vizi, kterou vnímáme jako pravdivou. Druhý krok je vyléčit zranění a pochybnosti, které jsou touto vizí vynášeny na světlo. Pokud to neuděláme, budeme mít v sobě konflikt a současně prožívat jak ten nový příběh, tak ten starý, který doprovázejí ona zranění. Třetí krok je dát se do služby tomu, co chce být zrozeno. Tento proces není lineární. Naše vize se obvykle stává jasnější a jasnější s tím, jak léčíme pochybnosti, které ji zatemňují. Hlubší služba vynáší na povrch nové dimenze vize spolu s hlubšími zraněními. Cesta služby je tedy cestou seberealizace.“

Charles Eisenstein v knize Krásnější svět je možný, naše srdce to ví

Tati, co ti jde?

4. 2. 2020 / očima dítěte

Otázka mé sedmileté dcery:

- „Tati, co ti jde? Bavili jsme se o tom ve škole. Že jsme dostali dary.“

Co mi jde?

- „Jde mi naslouchat lidem.“

No páni, to je chytrost… Přímo z hlavy, že jo...

A pak to ze mě leze:
- „Jde mi vařit. Jde mi pěstovat zeleninu. Jde mi kosit kosou.“
- „Jo, máš pravdu, to ti jde.“

číst celé →